ohjelmistot ja asiantuntijapalvelut koneurakointiin

Puunkorjuun kannattavuuden riippuvuudet

Puunkorjuu on pienen voittomarginaalin toimiala. Urakointihinnan jouston ollessa pieni, määräytyy kannattavuus käytännössä korjuukaluston tuntikustannuksen ja työn tuottavuuden suhteen perusteella.

Vinkkejä kustannusten karsimiseen

Tuntikustannuslaskenta on helpoin ja tarkin tapa talousnäkökulman tarkasteluun. Se toimii tärkeänä taustatietona monissa tilanteissa ja erilaisten seurantakäytäntöjen pohjana.