MiniSavotta – käyttömaksu 12 kk

120,00  alv 0%

Puunkorjuun kannattavuuden seurannan järjestelmä pienimmille metsäkoneyrityksille. Ohjelma sisältää mm. leimikkoseurannan, korjuuhinnastot ja taksanlaskennan sekä kannustepalkkion laskentaan liittyvät toiminnot.

MiniSavotta

MiniSavotta on puunkorjuuyrityksille kehitetyn Savotat-järjestelmän ”pikkuserkku”, ja sisältää yksinkertaistetussa muodossa osan Savotat-järjestelmän toiminnoista. Ohjelmalla on yhteinen kehityshistoria Koneyrittäjien liiton jäsenetutuotteen, KymppiLastun kanssa. MiniSavotta soveltuu pienimmille puunkorjuuyrityksille leimikkoseurantakäyttöön, eli vain muutaman leimikkokohtaisen syöttötiedon perusteella ohjelma laskee monipuoliset tuotannon kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Seuraavassa on kuvattu ohjelman keskeisimpiä ominaisuuksia.

Leimikkoseuranta

Ohjelman taustatietoina syötetään korjuuyrityksen asiakkaat, koneet ja kuljettajat. Konekohtaisesti voidaan määrittää tuntikustannus, jota käytetään varsinaisessa leimikkokohtaisten tunnuslukujen laskennassa. Heti taustatietojen syöttämisen jälkeen päästään varsinaisten leimikkotietojen syöttämiseen. Lähes kaikki tarvittavat tiedot löytyvät suoraan leimikkokohtaisesta tilityslaskelmasta. Niiden lisäksi tarvitaan työtunnit (konekohtaisesti), jotta varsinaiset tuottavuustunnusluvut ovat laskettavissa.
Ohjelma sisältää neljä perusraporttia (leimikkolistaus, asiakas-, kone- ja kuljettajakohtainen raportti), joista kaikista saadaan lisävalinnoilla erilaisia muunnoksia. Raporteista näkyy suoraan mm. asiakaskohtainen ja eri hakkuutapojen mukainen kannattavuus. Rajausehtoja käyttämällä on mahdollista vertailla esim. ajomatkan, keskijäreyden tai alikasvoksen vaikutusta tunnuslukuihin, samoin kuin kannattavuuden kehittymistä eri ajanjaksoilla.

Korjuuhinnastot ja taksanlaskenta

MiniSavotta sisältää leimikkoseurannan taustatoimintoina koneen tuntikustannuslaskennan sekä korjuuhinnastot ja leimikon taksanlaskentatoiminnallisuuden. Tuntikustannuslaskentatoiminnolla voi laskea jokaiselle koneelle tarkan tuntikustannuslaskennan, johon huomioidaan taustatietoina korjuusopimuksen laajuus, pääomatekijät ja vuotuiset käyttökulut. MiniSavottaan voi perustaa asiakas- ja hakkuutapakohtaiset hinnastot, joita ohjelma käyttää laskettaessa leimikkokohtaiset korjuutaksat. Tämä helpottaa yhtiön tilitysten tarkistamista ja mahdollistaa leimikon kannattavuusseurannan välittömästi leimikon valmistumisen jälkeen. Hinnastoon voi tallentaa erilliset taksat hakkuulle ja metsäkuljetukselle tai vaihtoehtoisesti syöttää tiedot tienvarsihinnastona.

Kannustepalkkio

Muina toimintoina MiniSavotta-ohjelmasta löytyvät kannustepalkkioperusteiden määritys ja kuljettajakohtaisten kannustepalkkioraporttien tulostus. Ohjelmalla voit luoda oman yrityksen tilanteeseen sopivan kannustepalkkausjärjestelmän itse laskemiesi konetyyppikohtaisten tuntikustannusten ja käytössä olevan korjuuhinnaston avulla.

Voit lukea MiniSavotasta lisää Savotat-järjestelmän tuotesivustolta. Voit myös tilata tutustumista varten MiniSavotta-ohjelman kokeiluversion.