MittausSavotta – käyttömaksu 3 kk

105,00  alv 0%

MittausSavotta on metsäkoneen mittalaitetiedostojen raportointiin kehitetty Windows-ohjelma. Ohjelman käyttöjakso sisältää käyttöoikeuden yhdelle työasemalle asennettuna.

Ohjelma soveltuu kaikille metsäalan toimijoille, jotka tarvitsevat raportteja metsäkoneen mittalaitteiden StanForD-Standardin mukaisista tuotanto- ja ajanseurantatiedostoista.

MittausSavotta

MittausSavotta on osa puunkorjuuyrityksille kehitettyä Savotat-järjestelmää, mutta nyt se on saatavissa myös itsenäisenä tuotteena metsäkoneen mittalaitteella kerätyn tiedon raportointiin.

MittausSavotalla voit raportoida konevalmistajien järjestelmien ja metsäkoneen mittalaitteiden muodostamia StanForD-standardin mukaisia tiedostoja. MittausSavotta tukee kaikkien keskeisten konevalmistajien ja mittalaitteiden tuottamaa aineistoa. Konemerkeistä ovat tuettuja mm. PonsseJohn DeereKomatsuLogset. Myös Technion- ja Motomit-mittalaitteet tuottavat standardin mukaista aineistoa ja ovat siten tulostettavissa MittausSavottalla.

Järjestelmä kerää ensisijaisesti tuotantotietoja (PRD) ja ajanseurantaa (DRF). Myös uudemman StanForD 2010 -standardin mukaisten sanomien käyttö on mahdollista, sillä uusi standardi on yleisesti tuotantokäytössä mm. WoodForce-järjestelmän myötä.

Tuotantotiedostoista (PRD tai HPR) voidaan tulostaa mittaustodistus, eli tarkka lohkolta korjattu puumäärä esim. kokonaiskuutioina, puulajeittain tai puutavaralajeittain, ja tarvittaessa myös tavaralajikohtaiset pituus- ja paksuusluokat. Ajankäyttötiedoista (DRF tai MOM) voidaan kerätä lohko kuljettajakohtainen työaikatieto ja polttoaineen kulutus.

Lataa tästä esimerkkiraportti MittausSavotan Mittaustodistus-tulosteesta.

Voit myös tutustua ohjelmaan käytännössä tilaamalla ilmaisen MittausSavotta-kokeiluversion.

Kenelle MittausSavotta soveltuu?

MittausSavotta soveltuu mm. puunkorjuuyrittäjälle, joka haluaa tulostaa eri konemerkkien aineistosta yhtenäiset raportit tuotanto- ajankäyttötietojen osalta. MittausSavotalla voit tulostaa myös energiapuulohkoista raportteja, joita ei välttämättä saa tulostettua kaikilla metsäyhtiön tai konevalmistajien järjestelmillä. Korjuuyrittäjien lisäksi MittausSavottaa voi hyödyntää myös muut metsäalan toimijat, jotka työskentelevät esimerkiksi puukauppatilitysten, korjuun ohjauksen, tai valtakirjakaupan parissa.